بررسی  راه کارهای quantum به منظور ذخیره سازی و آرشیو (archive-storage ) اطلاعات

منتشرشده در اخبار
 
 

مانیتورینگ

 

مجازی سازی

 

ذخیره سازی

 

پشتیبان گیری

 
 
 
Spectra
veeam
Qlogic
Quantum
vmware
overland
emc