Virtual SAN Ready Node  چیست؟

Virtual SAN Ready Node جزو سرورهای X86 بوده و از تمام برند های تولید کننده سرور پشتیبانی می نماید ،که از قبل پیکربندی و تنظیم گردیده و برای VMware Hyper-Converged Software تست و تایید شده .
هر Ready Node  به صورت بهینه برای Virtual SAN با مقادیر مورد نیاز CPU ، حافظه ، شبکه ، کنترل های I/O و فضای ذخیره سازی (SSDs, HDDs و دستگاه ها ی فلش) تنظیم شده است .
بعضی از بسته های Ready Node با گزینه های اضافه تری ارائه می شوند که به ساده سازی پشتیبانی ، توسعه و خرید کمک می نماید ، این گزینه ها فقط بر روی برخی از سازندگان سرور و مدل های Ready Node قابل ارائه است .