یک واحد فیزیکی VNX2 که شامل  یک  enclosure است  معمولا دارای  مشخصات زیر می باشد:
•     15،25 ،60 و یا 120 ماژول دیسک
•    دو عدد لینک  کارت کنترلی SAS   SAS link control cards (LCCs)   و یا ماژول های به هم وصل شده InterConnect Modules (ICMs) و دو عدد منبع تغذیه می باشد . DAE فاقد پردازنده ذخیره سازی (SPs) می باشد