یک واحد فیزیکی در VNX2 شامل موارد زیر می باشد :
•    یک enclosure
•    ماژول های دیسک
•    پردازنده ذخیره ساز (SPs)
•    دوعدد جدول پایه ) base modules (
•    دو عدد باطری پشتیبان (BBUs)
•    دو عدد منبع تغذیه
•    بیش از 10 ماژول I/O
•    چهار گروه  فن
یک DPE با DAE اضافه ،  صرفا از ماژول های دیسک خودش پشتیبانی می کند . اندازه این واحد در سری های  VNX5200™  VNX5400™, VNX5600™, VNX5800™ و VNX7600 معادل 3u می باشد ، که به ترتیب  حداکثر از 125 ، 250، 500، 750  و 1000 درایو هارددیسک پشتیبانی می کنند .