در کانتینرسازی ، تمام اجزای ضروری در پکیج یک نرم افزار می بایست به بخش هایی با عنوان کانتینر تقسیم شود ، کانتینرها بر خلاف ماشینهای مجازی ، یک دسته کامل از سیستم عامل نیستند. برای اجرای نرم افزار، فقط کتابخانه ها و تنظیمات ، مورد نیاز می باشد .
کانتینرسازی موجب کارآمد شدن و  کم حجم شدن خواهد شد اجرای نرم افزار را بدون اهمیت محل استقرار آن تضمین خواهد نمود.

 


منبع :docker.com