Docker از جمله پلتفرم های کانتینری پیشرو در جهان می باشد .
 به کمک داکر توسعه دهندگان نرم افزارها می توانند در شرایط همکاری در کد نویسی ، محدودیت " اجرای نرم افزار بر روی یک ماشین بخصوص" را از بین ببرند .
 اپراتورها نیز بوسیله ی docker (داکر) و قابلیت های کانتینر  می توانند حجم پردازش نرم افزارهای خود را مدیریت کنند .
در محیط های حرفه ای از داکر به منظور  تولید سریعتر نرم افزارها و کسب قابلیت های سریعتر ، امنیت بیشتر و قابلیت اطمینان برای نرم افزارهای لینوکس و ویندوز سرور استفاده می شود .

 

 

کانتینرسازی (Container) چیست ؟


منبع :docker.com