بوسیله ی هاست آداپتور (Host adapter) ، امکان پردازش کانال فیبری و ترافیک اترنت  توسط یک نوع کارت و اتصال در هاست فراهم می شود ، این امر در درازمدت موجب کاهش هزینه های زیرساختی خواهد شد .