شرکت VMware برای سری نرم افزارهای VMware Horizon چندیدن به روز رسانی ارائه کرده است .

منتشرشده در اخبار

ذخیره سازی ، بک آپ گیری و بازیابی اطلاعات

 
 
 
Spectra
veeam
Qlogic
Quantum
vmware
overland
emc