سه شنبه, 10 اسفند 1395 ساعت 11:35

Veeam به برنامه جامع HPE می پیوندد .

هم اکنون مشتریان می توانند راهکارهای veeam و   (Hewlett Packard Enterprise (HPE نهایی را به صورت مستقیم ازHPE خریداری نمایند ،بدین ترتیب مشتریان می توانند در تمام ایام سال با راهکارهای دسترس پذیری شرکت Veeam  از رایانش ابری  (cloud-first) بهره مند شوند .

منتشرشده در اخبار

شرکت Cavium QLogic محصول جدید FastLinQ Ethernet و آداپتورهای Gen 6 FC  را برای  HPE معرفی نمود .

منتشرشده در اخبار