ظرفیت ذخیره سازی بیشتر با LTO-8 ، عملکرد عالی محصولات اسکالار ، مصرف انرژی پایین و نوآوری در مدیریت آسان راهی برای رویارویی با چالش Big Data

منتشرشده در اخبار

شرکت Quantum سامانه StorNext نگارش 5.4 را معرفی کرد .

منتشرشده در اخبار

 بررسی  راه کارهای quantum به منظور ذخیره سازی و آرشیو (archive-storage ) اطلاعات

منتشرشده در اخبار