نظر سنجی

 

نظرسنجی مشتریان

مشتریان گرامی ؛ از آنجایی که شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی پیشرو، برای نظرات مشتریان خود اهمیت خاصی قائل است، مایلیم از نظرات شما درمورد ارائه خدمات مطلع شویم. ما معتقدیم با عمل کردن به پیشنهادات و نظرات سازنده شما، بیش از پیش درجهت رضایت مشتریان خود حرکت خواهیم نمود.
  • نظر شما در مرود کارشناس پذیرش

  • نظر شما در مورد کارشناس فنی

  • نظر شما در مورد مجموعه شرکت

  • لطفا درصورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد در این قسمت یادداشت فرمایید.
  • مشخصات فردی:

    تکمیل دقیق مشخصات فردی موجب میگردد تا موضوعات مطرح شده به شکل مناسب پیگیری شده و نتایج آن به شما منعکس گردد.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.