محصولات

شرکت Dell EMC ( شرکت EMC تا سال 2016 ) یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینه ذخیره سازی داده ، امنیت اطلاعات ، مجازی سازی ، تجزیه و تحلیل داده ، رایانش ابری و سایر محصولات حوزه ای تی فعالیتی گسترده و جهانی دارد . این شرکت توانسته با راهکارها و محصولات خود سازمان ها را قادر  سازد داده های خود را ذخیره سازی ، پردازش و مدیریت کرده تا بتوانند به بهترین نحو از آنها محافظت نمایند . بازار هدف این کمپانی شامل شرکت های بزرگ و کسب و کارهای متوسط در بازارهای مختلف می باشد . مقیاس پذیری ، هوشمندی و یکپارچه سازی اولین ارزش هایی است که برای ذخیره سازی داده ها نیاز داریم . 

بیشتر